Studiebezoek aan FutureLand

Leuk & leerzaam

Een bezoek aan FutureLand sluit goed aan op diverse leerdoelen in het onderwijs. Voor alle leeftijden en niveaus zijn er mogelijkheden voor een zinvolle kennismaking met Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven. Voor basisscholen en het middelbaar onderwijs zijn er lesprogramma's ontwikkeld op diverse vakken die ter voorbereiding of aansluitend behandeld kunnen worden. Zo wordt een bezoek aan FutureLand nog waardevoller. Ervaren FutureLand voorlichters bieden studenten in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs een passende boodschap die aansluit op het aanwezige kennisniveau.

Kies jullie programma

Voor jullie programma kan er gekozen worden uit een aantal programmaonderdelen. Hiermee kunt u een studiebezoek voorbereiden en organiseren. Na contact via telefoon of e-mail stellen we de details vast en bevestigen we jullie bezoek.

Fossielenexpeditie

Maasvlakte 2 is opgespoten met zand, gewonnen diep uit de bodem van de Noordzee. Daardoor worden op het Maasvlaktestrand veel resten van oeroud leven gevonden. Fossielspeurder Walter Langendoen gaat regelmatig met groepen het strand op. Met zijn tips wordt iedereen een volleerd speurder!

Interactieve presentatie met stemkastjes

Een interactieve, nieuwe toepassing maakt de presentaties over Maasvlakte 2 nog leuker. Met stemkastjes nemen leerlingen actief deel door vragen te beantwoorden over duurzaamheid, techniek en economie. Na de vragen worden de antwoorden direct weergegeven op het grote scherm.

Voorwaarden en informatie

Scholen zijn van harte welkom in FutureLand. Hier beleeft u de haven van de toekomst nu al samen met uw klas. Een toegespitst programma zorgt voor een goede aansluiting op ieder niveau.

Richtlijnen & minimale begeleiding

 > Groepsgrootte max. 30 leerlingen
 > FutureLandbezoek is mogelijk vanaf groep 7
 > Primair onderwijs: min. 1 begeleider per 8 leerlingen
 > Voortgezet onderwijs: min. 1 begeleider per 10 leerlingen

Excursies en gastlessen

U kunt het programma uitbreiden met een excursie door de hele Rotterdamse haven of met een gastles op school. Neem daarvoor contact op met het Educatief Informatie Centrum voor de mogelijkheden en kosten: 0181-29 60 29, of kijk op eic-mainport.nl.

Voorbereiding studiebezoek

Er kan een keuze worden gemaakt uit een aantal programmaonderdelen. Hiermee kunt u voor uw leerlingen of studenten een bezoek voorbereiden en organiseren.

Programmaonderdelen